Cari Açık ve İktisat Politikası

Ödemeler Bilançosu Ödemeler bilançosu, genellikle ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönem boyunca yabancı ülkelerde yerleşik kişilerle yaptıkları tüm ekonomik işlemlerin sonucunu gösteren sistematik bir tablo biçiminde tanımlanır. Bu tablolar yıllıktır, ancak daha kısa dönemler için de hazırlanabilir. Ödemeler bilançosundaki çift taraflı kayıt sisteminden dolayı, bir işlem bir hesabın borcuna kaydedilirken, aynı tutarla bir başka hesabın …

Vergi Adaletsizliği

Vergi adaletsizliğinden önce  “Devlet vergiyi neden toplar?”  sorusuna yanıt vermek istiyorum. Devlet, vergiyi demokrasinin devamı için toplar. Demokrasinin devamından kastım demokrasinin gelişmesidir. Devlet üzerine düşen görevleri icraata dönüştürebilmek için toplanan bu vergiye tabii ihtiyaç duyar. Burada şu soru akla gelmektedir : “Devlet ne kadar/ne oranda vergi toplayacak?”. İşte sorun burada başlamaktadır. Bu sorun yüzünden tarihte …

Avrupa Birliği’nde Karar Alma Mekanizması

I. ARUPA BİRLİĞİ’NDE KARAR ALMA MEKANİZMASI A. KARAR ALMA SÜRECİNDEKİ KURUMLAR 1. Avrupa Toplulukları Komisyonu(ATK) Tam adı Avrupa Toplulukları Komisyonu[1] olan Avrupa Komisyonu[2] üye ülkelerin komisyon üyelerinden oluşan ve AB politikalarını tasarlama ve koordinasyonunu yapma görevini yapmaktadır. Sayılan bu görevlerden dolayı Avrupa Komisyonu’na AB’nin yürütme organı da diyebiliriz. Bu komisyon mevzuatı hazırlayıp Avrupa Parlamentosu ve …

Antikite nedir?

Antikite , (fransızca antiqutié) tarihte ilk çağ veya antik devir anlamına gelmektedir. Bir nevi eski veya eskilik de denebilir. Diğer bir ifadeyle antikite , eski yunan ve roma sanatına verilen genel ad. Eski Yunan deyince felsefe , mitoloji ve siyaset alanlarında bir çok önemli yapıt bırakan filozoflar olmuştur ama Yunan uygarlığından kalan iktisat alanına dair …